Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

CETA Grup (Mavidiyar.com) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mavidiyar olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Mavidiyar’ın mağazaları,  internet sitesi (Site) ve Kartuş Kart Üye Programı  kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin genel aydınlatma metnimizi aşağıda sizlerin bilgisine sunuyoruz. Bununla birlikte,

 1. Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

KVKK uyarınca Mavidiyar olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Mavidiyar olarak kişisel verilerinizi,

Ortak amaçlar

 • Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla
 • Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında Site Üyesi, Kartuş üyesi, mağaza/Site ziyaretçileri ve müşterileri, talep ve şikayet iletenler, mobil uygulama ve diğer online platformların kullanıcıları ile Mavidiyar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,
 • Mavidiyar’ın E-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, Site üyeliği veya Kartuş üyeliğinden biri ya da Mavidiyar’a başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla,
 • Mavidiyar Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri, gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmaları amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde

Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Mavidiyar.com ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla işleyeceğiz.

Mağazamızdan ve Site üzerinden alışveriş yapmanız halinde

Pazarlama, Satış departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi, Site üzerinden satın almış olduğunuz ürünün adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla işleyeceğiz.

Site’ye üye olmanız halinde;

 • Mavidiyar’ın Pazarlama, E-ticaret, Satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Site’ye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla

işleyeceğiz.

Site üzerinden yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmeniz halinde, Mavidiyar’ın Bilişim Teknolojileri, E-ticaret, Pazarlama gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; size en yakın Mavidiyar mağazasını bulmak amacıyla yer (lokasyon) bilginizi işleyeceğiz.

Kartuş’a üye olmanız halinde

 • E-ticaret, pazarlama, Satış gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, Kartuş üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, üyelik bilgilerinizi kaydetmek, Kartuş kampanyalarından faydalanmanızı sağlamak,  bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle akdedeceğimiz Kartuş Kart sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, tarafınızca kazanılan puanları sorgulayabilmenizi sağlamak,
 • E-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanların faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla Site üyeliği veya Kartuş üyeliğinden biri ya da Mavidiyar’da başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin, diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Kartuş’a ve/veya Site’ye üye olmanıza ek olarak size e-posta ve/veya sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul ederek açık rızanızı vermeniz halinde, Bilişim Teknolojileri, E-ticaret gibi departmanların faaliyetleri kapsamında; genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Mobil telefonunuza “Mavidiyar Kartuş” adlı aplikasyonu indirmeniz ile yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmaya yönelik açık rıza vermeniz halinde, Bilişim Teknolojileri, E-ticaret, Pazarlama gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; size en yakın Mavidiyar mağazasını bulmak amacıyla yer (lokasyon) bilginizi işleyeceğiz.

Talep ve Şikayetlerinizi Mavidiyar’a İletmeniz Halinde

Sizden gelecek soruları yanıtlayabilmek, talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer prosedürünün uygun şekilde işleyişini sağlayabilmek ve bu süreçleri takip edebilmek, müşteirlerle ilgili süreçlerin mükemmelleştirilmesi müşteriyle ilgili şirket içi süreçleri daha iyi yönetebilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Mavidiyar ile imzalayacağınız Mavidiyar.com üyelik sözleşmesi, Kartuş Kart Üyelik Sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve mağazamızdan ürün satın almanız halinde Mavidiyar.com ile aranızda kurulacak satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim veya lokasyon verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan CCTV sistemi aracılığıyla CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle
 • mağazalarımızdan veya Site üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin Mavidiyar’ın sistemine kaydedilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle
 • Mavidiyar mağazalarında form doldurmak suretiyle Kartuş’a üye olmanız halinde yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle
 • mobil aplikasyonlarımızı veya online platformlarımızı ziyaret etmeniz,Site, mobil uygulama veya online platformlar üzerinden Kartuş’a veya Site’ye üye olmanız veya işlem yapmanız halinde ya da sosyal medya hesapları kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Mavidiyar ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,
 • Mavidiyar’a; Genel Müdürlük, mağazalar, Site, sosyal medya kanalları, uygulamalar, e-mail veya çağrı merkezi aracılığıyla yapacağınız yaptığınız her türlü talep ve şikayetler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle

toplamaktayız.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Mavidiyar olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 • Alışverişlerinizle, Kartuş veya Site üyeliklerinizle veya mağazalarımızla ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla Mavidiyar’ın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi,  veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Mavidiyar’ın bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından Mavidiyar’ın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Mavidiyar tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 • Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Mavidiyar tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Mavidiyar’ın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmayız.

Mavidiyar olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
 2. a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 4. c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Mavidiyar’ın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanunca aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuruda;

 1. a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d)   Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.